ražošanas līnijaJau gadsimta ceturksni AS "Inkomerc Holding" darbojas informācijas tehnoloģiju jomā. Mūsdienās uzņēmuma galvenais darbības virziens ir "Smart-Systems" projekts. Šī projekta ideja ir radusies uz Latvijas Republikas Skaitļošanas Centra bāzes. "Smart-Systems" projekta kodols ir specializēto datorsistēmu, navigācijas un monitoringa iekārtu, kā arī citu mobilo un stacionāro drošības iekārtu izstrāde, ražošana, ieviešana un servisa apkalpošana.

AS "Inkomerc Holding" darbojas augsti kvalificētu IT speciālistu komanda ar ļoti liela darba pieredzi zinātniski-tehnisko produktu ražošanas uzņēmumos. Mūsu ražotās produkcijas augsto tehnoloģisko līmeni un drošību garantē uzņēmuma ražošanas bāze. Izmantojot jaunākās mikroprocesoru tehnoloģijas un pasaules vadošo kompāniju elektroniskās komponentes, mūsu uzņēmums spēj nodrošināt pilnu ražošanas ciklu - no produkta izstrādes fāzes līdz tipveida ražošanai. Tehnoloģiskās ražošanas fāzē un arī pirms nodošanas ekspluatācijā visas mūsu saražotās iekārtas tiek pakļautas kvalitātes testiem.

servisa centrsUzņēmuma teritorijā atrodas specializēts servisa centrs, kurā vienlaikus var tikt veiktas speciālo aprīkojumu instalēšanas un apkalpošanas darbi vienlaicīgi 20 vieglajām automašīnām. Pastāvīgās investīcijas pētījumos un izstrādēs ir devušas mums iespēju katru gadu laist tirgū jaunus produktus. Kopumā kopš 2005. gada ir izstrādātas un sāktas ražot vairāk nekā 10 dažādu elektronisko iekārtu. Mūsu uzņēmums ļoti cieši sadarbojas ar valsts iestādēm un komercuzņēmumiem Latvijā un arī citās valstīs.

Uzņēmuma filozofija

kvalitātes kontroleMūsu uzņēmuma galvenais mērķis ir kvalitatīvas, mūsu sadarbības partneru un klientu vēlmēm atbilstošas produkcijas izstrāde un ražošana atbilstoši uzņēmuma iekārtu ražošanas kritērijiem. Mūsu darbības atbalsta punkts ir pašu izstrādāta tehnoloģisko procesu kontroles un testēšanas sistēma, kas nodrošina riska optimālu samazināšanu vai pat pilnīgu novēršanu elektronisko iekārtu ražošanas un instalēšanas procesā.

Lai nodrošinātu mūsu ražotās produkcijas atbilstību ES normām un regulācijām, mēs nopietni strādājam, lai uzturētu augsta līmeņa standartus mūsu darbinieku profesionālajā sagatavošanā un uzņēmuma darbības organizācijā. Katrs uzņēmuma darbinieks - direktors, vidējā līmeņa vadītājs, menedžeris un jebkurš cits darbinieks – ir pilnībā atbildīgs par produkta kvalitāti un uzlikto mērķu realizāciju, kā arī nepārtrauktu esošo kvalitātes rādītāju uzlabošanu.