INKOMERC HOLDING

Uzņēmuma nosaukums:
Vienotais reģistrācijas numurs:
PVN maksātāja numurs:
Juridiskā un faktiskā adrese:

Inkomerc Holding, AS
40003052057
LV40003052057
Katlakalna iela 10, Rīga, LV-1073, Latvija

Bankas nosaukums:
IBAN konts:
S.W.I.F.T.:

SEB Banka, AS
LV92UNLA0002007467596
UNLALV2X

 
SMART SYSTEMS LATVIA

Uzņēmuma nosaukums:
Vienotais reģistrācijas numurs:
PVN maksātāja numurs:
Juridiskā un faktiskā adrese:

Smart Systems Latvia, SIA
40003352416
LV40003352416
Katlakalna iela 10, Rīga, LV-1073, Latvija

Bankas nosaukums:
IBAN konts:
S.W.I.F.T.:

DNB Banka, AS
LV98RIKO0002013181737
RIKOLV2X