SmartMonitor

Attīstāmā sistēma sastāv no tehnoloģiski secīgiem aparātu un programmu risinājumiem, ko izstrādā un ievieš pēc pasūtītāja tehniskā uzdevuma. Mūsu uzņēmums izstrādā unikālus aparatūras un programmu līdzekļus konkrēta projekta ietvaros un tie ir nākamās integrētas sistēmas sastāvdaļa. Katrs jauns sistēmas attīstības posms papildina iepriekšējo ar jaunām funkcionālam iespējam.

Standarta risinājumi, ko mēs esam ieviesuši dažādos Latvijas objektos (skatīt arī sadaļu Mūsu Klienti):

Sistēmas apraksts

Sistēma paredzēta informācijas centralizētai ievākšanai no kustīgiem objektiem ar nolūku racionāli vadīt kontrolējamos transporta līdzekļus. Monitoringa sistēmas veidošanas galvenie mērķi:

 • Palielināt transporta līdzekļu izmantošanas efektivitāti;
 • Palielināt kustīgo objektu vadības efektivitāti to kustības grafiku un maršrutu izpildes kontroli kā arī citus speciālus uzdevumus;

Viena no sistēmas atslēgas ierīcēm ir mikroprocesu komunikācijas modulis SmartGuard, ko uzstāda transporta līdzeklī. Tas ļauj automātiski fiksēt automašīnas atsevišķu mehānisku ierīču elektroiekārtu darbaspēju, kā arī kontrolēt dažus specialus parametrus. Visus pasūtītāja izvēlētos kontrolējamos parametrus, kā statusa ziņojumus «on-line» režīmā nodod dispečerdienestam.

Transporta līdzekļus aprīko ar komunikācijas moduļiem, kas ražoti mūsu kompānijā, un atkarībā no saņemamo un nosūtāmo statusa ziņojumu daudzuma un sarežģītības realizēti 5 (pieci) SmartGuard pamatmoduļi.

Statusa ziņojumu dažādība un daudzums ierobežota. Dati saglabājas serverī praktiski neierobežotu laiku un vienlaicīgi tos var izmantot ne tikai dispečerdienests, bet arī attālināti datori. Visi dati, ko modulis nodod serverim ir šifrēti un aizsargāti no nesankcionētas trešo personu rīcības.

Monitoru blokā iekļauti stacionārie un mobilie dispečerpunkti.

Dispečerizācijas sistēmas uzbūve organizēta pēc hierarhijas principa, izdalot divus līmeņus: centrālo un lokālo.

Sistēmas kodols ir serveris. Tas paredzēts visu saņemto un nosūtīto ziņojumu glabāšanai un pirmapstrādei. Sistēma iebūvētais komunikācijas mezgls sadala no dažādiem avotiem (transporta līdzekļiem) saņemto informāciju starp dispečeriem. Ienākošās un izejošās informācijas ierakstus noglabā arhīvā.

Centrālais dispečera punkts, ieskaitot centrālo iestādes (institūcijas) serveri, veic atsevišķu vadītāju, kā arī transporta grupu (brigāžu, ekipāžu) darbības kontroles un korekcijas funkcijas.

Noteikta apvidus atsevišķu transporta grupu kontrolei var izmantot mobilos dispečera punktus. Tie aprīkoti ar speciālu mūsu firmas izgatavotu datoru SmartCar un dažām alternatīvām sakaru iekārtām, kas nodrošina drošus sakarus ar serveri un kontrolējamiem transporta līdzekļiem.

Sistēmas standarta funkcionālās iespējas:

 1. Automašīnas dzinēja stāvokļa fiksācija un ziņošana: ieslēgts/izslēgts;
 2. Automašīnas ātruma un kursa fiksācija un ziņošana;
 3. Automašīnā notiekošo notikumu fiksācija un koordinātu nodošana;
 4. Uztveramo satelītu pavadoņu skaitu fiksācija un ziņošana;
 5. Automašīnas kontrolējamos kravas nodalījumos esošā temperatūras režīma fiksācija un ziņošana;
 6. Automašīnas atrašanas vietas atbilstības (izvēlēts objekts) ar vadītajam atļautajām darbībām dotajā apvidū (piemēram, iekraušanas mehānismu durvju atvēršana un aizvēršana pasažieru uzņemšana utt.) fiksācija un ziņošana;
 7. Statusa ziņojumu fiksācija un paziņošana (līdz 10) no automobiļa līdz borta dispečera punktam (piemēram, pabeigta iekraušana, dispečera uzdevums izpildīts, atgriešanas objektā u.tml.);
 8. „Vēstures” saņemšana par visu iepriekšminēto u. c. papildus parametriem lietotāja izvēlētajā laika posmā (h, dienā, mēnesī, gadā);
 9. Automašīnas pozīcijas pieprasījums, kā no dispečera, tā no pilnvarotās personas puses no mobilā tālruņa vai datora;
 10. Dispečera pieprasījums par transporta grupa veikto uz elektronās kartes izdalītā kvadrāta šķērsošanu lietotāja izvēlētajā laika posmā (h, dienā, mēnesī, gadā);
 11. Iespēja no attāluma vadīt automašīnu (dzinēja noslapēšana, dažādu agregātu atslēgšana – ieslēgt/izslēgt – refrižeratoru utt.);
 12. Automašīnas pārvietošanās kontrole par noteiktajiem parametriem: maksimālo ātrumu, maksimālo noteikto attālināšanas rādiusu, atkarībā no automašīnas stāvokļa (refrižerators strādā vai mašīna izkrauta utt.)koordinātu paziņošana noteiktā laikā;
 13. Iespēja pieslēgties pie automašīnas CAN datu tīkla un nolasīt nepieciešamos datus no svarīgiem vadības blokiem, kā arī degvielas patēriņa kontrolei;
 14. Iespēja izmantot ierīci kā modemu Internet tīkla piekļūšanai;
 15. Fiksētu (reglamentētu) tekstu – ziņojumu nodošana;
 16. Iespēja nodot un pieņemt ziņojumus ar balsi; «Hand’s free» sistēmas uzturēšana.

Ziņojumu sarakstu pēc pasūtītāja pieprasījuma var izmainīt vai papildināt.